Ga naar de inhoud

Als deze muziek je aantrekt en wil je graag in een groot koor zingen, heten we je van harte welkom lid te worden van TCOV. Stuur een email naar onze secretaris voor inlichtingen en/of aanmelding (secretaris@tcov.nl), maak gebruik van onze open repetitie de eerste dinsdag van de maand of kom gewoon langs. We repeteren iedere dinsdagavond in de Kristalkerk van 19.45 uur tot 22.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Onze repetitieavond begint met een kwartier koorscholing. Voor iedere uitvoering is muziek beschikbaar, om op de repetitieavond te zingen en om thuis te kunnen oefenen. Je mag een paar repetities meezingen en als je besluit lid te worden, zal de dirigent een kleine stemtest afnemen.
Het lidmaatschap bedraagt € 25 per maand.

Indrukken van een zangavond