Ga naar de inhoud

TCOV geeft jaarlijks twee concerten tegen een betaalbare prijs. Het uitvoeren van een concert is duur: de zaal, de solisten en een professioneel begeleidingsorkest vormen grote uitgaven. Het wordt steeds moeilijker een betaalbaar concert te organiseren. Subsidies zijn niet meer vanzelfsprekend, ons ledenaantal is na de coronaperiode afgenomen, dus ook onze contributie-inkomsten. De leden betalen al een verhoging per maand, maar dit dekt de uitgaven onvoldoende. TCOV zoekt dan ook naar andere mogelijkheden om extra inkomsten te verkrijgen. Wij willen u dan ook vragen TCOV te steunen en Vriend van TCOV te worden.
Voor minimaal €25 per jaar kunt u Vriend van TCOV worden. Daarmee helpt u niet alleen onze vereniging, maar Vrienden krijgen ook een aantal voordelen:

Vriend voor €25 per jaar

 • Korting van €2,50 p.p. voor twee personen per concert
 • Gereserveerde plaatsen voor twee personen per concert (wel van te voren aanmelden)
 • Aankondiging van het concert, ruim van te voren
 • Deze wordt digitaal toegestuurd.
 • Uitnodiging voor activiteiten die vóór een concert worden georganiseerd. Te denken valt aan een lezing over het uit te voeren werk, een tentoonstelling over het onderwerp etc.


Vriend voor €100 per jaar of meer

 • Korting van €5,00 p.p. voor twee personen per concert
 • Alle bovengenoemde voordelen, met uitzondering van het eerste punt.

Wij hopen u bij een volgend concert als Vriend te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden van TCOV Concertkoor Twente

Graag nodigen we bedrijven uit een sponsoring van TCOV te overwegen. U kunt de hiervoor een tegenprestatie verwachten in de vorm van : 

 • Vermelding van uw bedrijfsnaam, advertenties of logo in de programmaboekjes voor concerten  en op de website.
 • Het ontvangen van Nieuws- en Vriendenbrieven.
 •  Toegangskaarten en reservering van plaatsen bij concerten

  Voor informatie kunt U contact opnemen met onze penningmeester, Cor Schreuders via telefoon of email.
  Telefoon         :  0651353201
  Email               :  cschreuders@hetnet.nl
  Bank                :  NL 03 RABO 0104 7604 86