Eerstkomende concert

In 1728 begon Bach met het componeren van het lijdensverhaal van Jezus. Hij ging hierbij uit van de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie volgens Matthäus.
De evangelist (tenor) vertolkt de hoofdrol in de Matthäus Passion. Hij is de verteller, en zingt de letterlijke tekst van het evangelie van Matthäus. Als in een hoorspel worden er diverse deelnemers door aparte stemmen opgevoerd. Zo is er natuurlijk de rol van Jezus, gezongen door een bas, Pilatus (bas), zijn vrouw (sopraan), verschillende discipelen (Judas, Petrus: bassen), dienaressen en getuigen. Er komen ook groepen mensen voor zoals de priesters, soldaten en  volksmenigten. Deze worden gezongen door twee koren.
De Matthäus Passion is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het recitatief, een vertellend gedeelte dat de tekst van het evangelie volgt. Hierna volgen vaak optredens van de koren, Christus of andere solisten. Ook komen er meerdere aria’s in voor. Dit zijn melodieuze voordrachten van een solist (bas, tenor, alt of sopraan). Een ander onderdeel zijn de koralen. Deze worden door de beide koren gezongen.
Bach heeft in de Matthäus veelvuldig gebruik gemaakt van getallensymboliek. Zo is het getal 14 voor Bach heel bijzonder, als je de alfabetische waarden van de letters B-A-C-H optelt, krijg je het getal 14. Dit getal komt heel vaak voor in de Matthäus, er zijn bijvoorbeeld 14 koralen.
In de begeleiding van de Christuspartij, basso continuo, worden in totaal precies 365 noten gespeeld Bach geeft hiermee aan dat zoals de bas 365 keer de basis is, ook Jezus voor ons 365 dagen in het jaar de basis is. De hele passie zit vol met deze symboliek, dit geeft ook aan dat Bach een heel gelovige persoon was.
De kern van de Passion is dan ook de verheerlijking Gods, die zijn eigen zoon in de wereld gezonden heeft om door diens kruisdood de wereld te verlossen. De uitvoering wordt dan een indrukwekkende evangelieverkondiging.
Volgens vele Bach liefhebbers is de Matthäus Passion het mooiste en hoogste wat er ooit op de wereld gecomponeerd is. Bach heeft op een geniale manier het lijdensverhaal van Jezus op muziek gezet. Door deze muziek ontsnap je even uit de dagelijkse sleur. In de Matthäus Passion vind je rust, ruimte, maar ook passie. Veel mensen vinden de Matthäus te moeilijk, ingewikkeld of te zwaar. Het is dan ook niet gemakkelijk om het echt te begrijpen, maar zeker de moeite waard om het te proberen. De muziek moet niet alleen maar beluisterd worden, maar ook gevoeld en ervaren. Dat is ook de intentie van Bach geweest. Als de luisteraar er maar door geraakt wordt.
Dat is de drijfveer geweest, die hem tot het componeren van de Matthäus Passion bracht.

Voor meer informatie zie Mattheus BACH uitgebreid

Matthäus Passion J.S Bach

23 maart 2018 19.30 uur in
Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo

Solisten:
Robbert Overpelt         Tenor-Evangelist
Matthijs Mesdag           Bas-Christus
Bepke Keersmaekers    Sopraan
Eline Harbers               Alt
Sebastian Brouwer       Tenor
David Greco                 Bas

Voor meer informatie:
Ga naar Eerstkomende concert»

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 in Eisenach geboren. Als hij negen jaar is sterft zijn moeder en een jaar later zijn vader. Niettemin heeft zijn vader hem wegwijs gemaakt op de viool. Van zijn neef Johann Christoph leerde hij het orgel bespelen.
Hij componeert een reeks cantates en orgelwerken. In 1717 wordt hij benoemd tot kapelmeester aan het hof van Leopold von Anhalt-Cöthen. Hier ontstaat o.m. Das Wohltemperierte Klavier, het Orgelbüchlein en de Hohe Messe. In 1720 overlijdt zijn vrouw; een jaar later huwt hij opnieuw, nu met Anna Magdalena Wülken, voor wie hij het Notenbüchlein schreef.
Vanaf 1723 treffen we Johann Sebastian aan in Leipzig, waar hij Johann Kühnau was opgevolgd als cantor van de Thomaskirche. Van hem werd verwacht, dat hij voor iedere zondag (uitgezonderd de Stille week en Advent) kerkmuziek componeerde en tevens voor de uitvoering ervan zorgde. Ook gaf Bach les aan de Thomasschule. Uit deze tijd dateren ongeveer 200 kerkcantates, het Weihnachtsoratorium en de passiemuziek van Johannes en Mattheus.
Zijn omvangrijke werk bestaat uit wereldse en geestelijke cantates, Lutherse liturgische muziek, missen, orgelwerken, andere klaviermuziek en Passionen.

Word vriend van TCOV

Als je van klassieke muziek houdt, van onze concerten geniet en begrijpt dat kwaliteit geld kost, dan willen we je graag tot onze vrienden rekenen.

Meer info »

 

Facebook icoon